fbpx

ĐỔI HÀNG

Khi sản phẩm bị lỗi do sản xuất, khách đổi ý, chọn nhầm sản phẩm, hoặc đơn giản là không thích.

 • Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác 1 lần duy nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hàng.
  • Sản phẩm đổi cần chưa qua sử dụng, không dơ bẩn, nguyên tem.
  • Sản phẩm mới được chọn cần có giá trị cao hơn sản phẩm đổi. Trường hợp chọn sản phẩm giá trị thấp hơn thì không được hoàn tiền thừa.
  • Không áp dụng đổi sản phẩm mua trong thời gian khuyến mãi.

TRẢ HÀNG CÓ PHÍ 

Trường hợp khách hàng sau khi sử dụng cảm thấy không hợp, không thích dùng nữa, hoặc vì bất cứ lí do gì.

 • Khách hàng có thể trả sản phẩm và mất một khoản phí cho việc này trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận hàng.
  • Sản phẩm trả cần có hóa đơn mua hàng tại keistore.
  • Sản phẩm trả còn nguyên chất lượng không bị hỏng, ẩm, mốc.
  • Sản phẩm trả chỉ áp dụng với những sản phẩm có thể kiểm định được đã sử dụng hay chưa bằng mắt thường.
  • Sản phẩm trả chịu mức phí tùy theo định lượng sản phẩm còn bao nhiêu %, nhưng số phí khách hàng mất tối thiểu là 40% sản phẩm.(Vd: Khách mua 1 hủ sáp giá 500k, sau khi dùng chỉ 1 lần thì trả lại cũng chỉ nhận được tối đa là 300k. mất 200k tức là 40% phí trả hàng.)